Xác định lại thời điểm sáng tác Chinh phụ ngân của Đặng Trần Côn

Chinh phụ ngâm là một tác phẩm nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam nhưng thời điểm tác phẩm ra đời vẫn gây rất...

Quan điểm phá chấp trong thiền học của Tuệ Trung Thượng Sĩ

Theo Phật giáo, chấp là cố chấp, mê chấp, không đúng mà chấp là đúng, không thật mà chấp là thật, khổ mà chấp...

Thơ Nôm Nguyễn Công Trứ – Trang thơ Nguyễn Công Trứ – 阮 公...

1. ĐI THI TỰ VỊNH Đi không há lẽ trở về không, Cái nợ cầm thư(1) phải trả xong. Rắp mượn điền viên(2) vui tuế nguyệt, Dở đem thân thế...

Câu đối của Nguyễn Công Trứ

1 - Bầu một chiếc lăn chiêng, mặc sức tam dương khai thái(1); Nhà ba gian bỏ trống, tha hồ ngũ phúc lâm môn(2). *Chú thích: (1)...

Thất thập tự do – Nguyễn Công Trứ

七 十 自 壽 日 對 兒 曹 自 解 頤, 今 吾 不 自 故 吾 時。 隨 幾 傀 儡 躬 人 俏, 直 既 年...

Vịnh hậu Xích Bích – Nguyễn Công Trứ

ông Xích Bích vừng trăng vằng vặc Thầy Tô tìm thú cũ qua chơi Bóng quang âm là đã mấy mươi Mà non nước dễ xui lòng...

Vịnh nhân tình thế thái bài 2 – Nguyễn Công Trứ

Gớm chết nhân tình thế thái, Lạt nồng, coi chiếc túi đầy vơi! Trông tốt màu, lựa ý theo hơi, Giọng thù phụng(1) ngọt...

Kiếp nhân sinh – Nguyễn Công Trứ

Ba vạn sáu nghìn ngày(1) thấm thoắt, Tự mọc răng cho tới bạc đầu. Cõi nhục vinh góp lại có bao lâu ? Ngồi thử gẫm thợ trời...

Chơi là lãi – Nguyễn Công Trứ

Ôi, nhân sinh là thế ấy, Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào, Vừa...

Cầm kỳ thi tửu bài 3 – Nguyễn Công Trứ

Cầm, kỳ, thi, tửu, Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay... Đàn năm cung réo rắt tính tình đây Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó Thơ...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!