Trang chủ 2019 Tháng Mười Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2019

Thân thế của Thánh Cô trong Tứ Phủ Thánh Cô

1. Cô Đệ Nhất Thượng Thiên Cô Nhất Thượng Thiên. Cô cũng vốn là con Vua Cha dưới Thủy Tề dưới Thoải Cung, được phong...

Nghi thức và trình tự các giá trong một buổi hầu...

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG NGHI THỨC HẦU ĐỒNG Nghi lễ hầu đồng có rất nhiều tiết lễ. Thời điểm và cách thức hay...

Tiểu thuyết về chiến tranh sau 1975

Năm 1975 là năm khép lại một thời kỳ lịch sử vinh quang của dân tộc, cũng là năm mở ra một thời kỳ...

Nguyễn Minh Châu và những trăn trở đổi mới tư duy...

Số phận văn chương của Nguyễn Minh Châu gắn liền với những bước đi cơ bản của nền văn học Việt Nam ở nhiều...

Văn học đô thị: Khái niệm và đặc điểm

“Văn học đô thị” (hay văn học thành thị) là một cụm từ khá quen thuộc trong nghiên cứu văn học, đặc biệt là...

Nguyễn Huy Thiệp và bước ngoặt của văn học Việt Nam...

“Trong văn học, ý nghĩa vừa bền bỉ tự bộc lộ, vừa khăng khăng một mực lẩn tránh, tức là, nó chẳng phải là...

Nam Cao với vấn đề thanh lọc tâm hồn và hoàn...

Đã có không ít bình luận về đời và văn Nam Cao, rộ lên từ khoảng năm 1960 trở đi. Nhiều hội thảo lớn...

Tản mạn về mấy cách tân nghệ thuật trong truyện ngắn...

1. Trong quan niệm phổ biến, truyện ngắn được xem là hình thức tự sự cỡ nhỏ. Truyện ngắn tất phải ngắn. Ngắn ở...

M.Bakhtin và học thuyết thể loại văn học

Mikhail Mikhailovits Bakhtin (1895 – 1975) là một trong những nhà triết học, mĩ học, văn hóa học và nghiên cứu văn học lỗi...

Thiếu Sơn – nhà văn chính trực (1908 – 1978)

Đã hơn 100 năm ngày Thiếu Sơn ra đời và 30 năm ngày nhà văn mất, tôi đọc lại Ông. Trước mắt tôi là những...

BÀI VIẾT CHỌN LỌC

error: Content is protected !!