Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười Hai 3, 2019

Bài thơ: Vội vàng – Xuân Diệu

Tặng Vũ Đình Liên Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây...

BÀI VIẾT CHỌN LỌC

error: Content is protected !!