Lưu trữ hàng ngày: Tháng Ba 3, 2021

Từ chấn thương đến xác lập, truy tìm căn tính Việt

(Trường hợp Sóng ngầm của Linda Lê) 1. Viết văn không bằng tiếng mẹ đẻ - mà bằng một ngôn ngữ “mạnh” (tiếng Pháp) -...
error: Content is protected !!