Trang chủ Tags Lý thuyết siêu hư cấu

Tag: Lý thuyết siêu hư cấu

Siêu hư cấu như một trò chơi cấu trúc trong tiểu thuyết Việt Nam...

Xu hướng trò chơi hóa văn học Chối bỏ đại tự sự, giải trung tâm, văn học hiện đại, hậu hiện đại có xu hướng...

Dẫn nhập vào lý thuyết siêu hư cấu của Patricia Waugh

“Mọi câu chuyện vĩ đại, về cơ bản, là một sự phản tư lên chính nó chứ không phải là một sự phản tư...
error: Content is protected !!