Trang chủ Tags Nguyễn Hồng Dũng

Tag: Nguyễn Hồng Dũng

Tâm thức hậu hiện đại trong tiểu thuyết Việt Nam 1986 – 2010

Những biến đổi chung của thế giới thời hậu hiện đại gắn với trạng huống hậu hiện đại, với hai vấn đề trung tâm:...

Tiểu thuyết Việt Nam từ hiện đại đến hậu hiện đại – sự chuyển...

3. Tiểu thuyết với quan niệm “giải thiêng nghệ thuật” Theo quy luật vận động xã hội, khi một hiện tượng bắt đầu chững lại...

Tiểu thuyết Việt Nam từ hiện đại đến hậu hiện đại – sự chuyển...

1. Tính nguyên hợp - yếu tố đặc thù của tiểu thuyết đương đại Văn học hậu hiện đại ở Việt Nam được phát triển...

Phạm trù nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam theo xu hướng hậu hiện...

Vấn đề nhân vật bao giờ cũng là một giới hạn mở của lịch sử sáng tạo nghệ thuật. Xưa nay người ta vẫn...

Phạm trù nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam theo xu hướng hậu hiện...

Tiểu thuyết theo xu hướng hậu hiện đại đã đặt ra nhiều vấn đề mới đối với các nhà nghiên cứu - phê bình...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!