Trang chủ Tags Phật Giáo

Tag: Phật Giáo

Daisetz Teitaro Suzuki luận về vô thức trong thiền Phật giáo

Giữa vô thức của thiền và vô thức của khoa phân tâm triết học, hẳn có những điểm khác biệt rõ rệt. Bởi Thiền...

Tín ngưỡng Phật giáo có nhất định phải quy y Tam Bảo hay không...

Tín ngưỡng Phật giáo có nhất định phải quy y Tam Bảo hay không ? Đúng thế ! Tín ngưỡng Phật giáo và tín ngưỡng...

Bát chánh đạo là gì? Nội dung của Bát chánh đạo

I. Ðịnh Nghĩa Bát Chánh Ðạo Bát Chánh đạo là tám con đường ngay thẳng hay tám phương tiện mầu nhiệm đưa chúng sinh đến...

Quan hệ giữa Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam

I. PHẬT GIÁO, NHO GIÁO VÀ LÃO GIÁO Ở TRUNG HOA VÀO ĐẦU CÔNG NGUYÊN 1. Những đặc điểm chung của Phật-giáo, Nho-giáo và Lão-giáo...
error: Content is protected !!