Trang chủ Tags Tiểu Thuyết Việt Nam Đương Đại

Tag: Tiểu Thuyết Việt Nam Đương Đại

Vài nét về giải thiêng các nhân vật tôn giáo trong tiểu thuyết Việt...

Giải thiêng các nhân vật lịch sử là một xu hướng khá “thịnh hành” trên văn đàn Việt nhiều năm qua. Theo nhiều nhà...

Nhân vật có năng lực siêu nhiên trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Trước 1945, trong quá trình hiện đại hóa văn học đầu thế kỉ XX, kế thừa yếu tố truyền kì từ văn học trung...
error: Content is protected !!