Trang chủ Tags Văn Học

Tag: Văn Học

Văn học đã giúp chúng ta biết gì về những “kẻ khác”?

Có ba lĩnh vực trong đời sống tinh thần của nhân loại mà các nhà triết học, các nhà đạo đức học và rất...

Vượt lằn ranh giữa hư cấu và thực tại: Nhân học văn học

Tao Đàn - Nhân học văn học (literary anthropology) là một chuyên ngành mới, có tên gọi đến từ sự giao thoa hợp thành...

Về lai lịch ý tưởng “văn học là nhân học”

Cách nói “văn học là nhân học” đã thịnh hành một thời, mọi người đã biết là do M. Gorki nói, những chưa rõ...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!