Lưu trữ hàng ngày: Tháng Một 12, 2021

Kí trên Phụ nữ tân văn (1929-1935) một cái nhìn khác của giới nữ...

Nhiều nhà lí luận văn học xem kí là thể loại nằm ở phần giao nhau giữa văn học và cận văn học (báo...

Hành trình thức nhận khủng hoảng sinh thái của Sông (Nguyễn Ngọc Tư)

1. Phiêu lưu và ý thức phản tư sinh thái Cũng như các cốt truyện phiêu lưu khác, Sông chọn kiểu nhân vật “đi”. Ân, một nhân...

Đọc “Giá của đàn bà” – Truyện ngắn của Dương Hương

Truyện ngắn đối với những tác giả trẻ, mới viết văn, nhiều người tự khám phá mình, bao giờ cũng qua một thử thách....
error: Content is protected !!