Lưu trữ hàng ngày: Tháng Một 7, 2021

Ngôn ngữ trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn giao thời

Trong thi pháp tiểu thuyết, ngôn ngữ là một phương diện rất quan trọng. Ngoài tư cách là công cụ để chuyển tải tư...

Những cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng

Đoàn Minh Phượng là nhà văn Việt Nam hải ngoại. Tác phẩm đầu tiên của chị được người đọc trong nước biết tới cũng...

So sánh thần thoại mặt trời của Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản

Từ xa xưa các cộng đồng dân tộc trên thế giới đã biết dùng tưởng tượng, mượn tưởng tượng sáng tạo cho mình những...
error: Content is protected !!