Lưu trữ hàng ngày: Tháng Tư 14, 2021

Nhiều văn nghệ sĩ háo danh, hợm hĩnh đến không biết ngượng

Một nhà thơ muốn quảng cáo để bán tập thơ của mình, cũng đưa bìa thơ lên mạng, rồi mượn giọng để giới thiệu:...
error: Content is protected !!