Lưu trữ hàng ngày: Tháng Tư 6, 2021

Thư gửi bố – Bức thư chưa bao giờ được gửi đi

Thư gửi bố là bức thư nhà văn Franz Kafka đã viết trong nỗi cô đơn tuyệt vọng với những dằn xé nội tâm...

Văn học và dạy học văn – suy nghĩ và bàn luận

Lúc còn đi học, mỗi khi nghe thầy giáo hỏi: Thế nào là văn học? Hoặc giải thích câu nói của Gorki: Văn học...

Rèn kỹ năng cảm thụ văn học, khó hay dễ?

Văn học là nhân học. Học văn là học cách làm người. Nói cho cụ thể hơn, học văn là để hiểu cuộc sống,...
error: Content is protected !!