Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười Một 11, 2023

Văn chương, có nhất thiết phải hiểu?

Đôi khi, ta bắt gặp ai đó thốt lên rằng: Tôi không hiểu tác phẩm văn học ấy, tôi không hiểu họ viết gì…...

Hiện thực chiến tranh trong tiểu thuyết “Chim bay về núi” của Cao Duy...

Nhà văn Cao Duy Thảo đã có 12 tác phẩm được xuất bản và có nhiều tác phẩm in trong các Tuyển tập. Tiểu thuyết...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!