Lưu trữ hàng ngày: Tháng Hai 18, 2024

Góc tâm linh trong thơ Nguyễn Bính

Nếu nói về sự chí thú với các thuần phong, mĩ tục ở làng quê thì Nguyễn Bính không thể so với nhà thơ...

Văn Cao: Thơ là nơi trò chuyện với chính mình…

Các giới sáng tác văn nghệ và nghiên cứu phê bình văn nghệ đều có chung nhận định: Văn Cao là một nghệ sĩ...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!