Nhắc tới nhà văn Y Ban là nhắc tới những truyện ngắn, tiểu thuyết khai thác mạnh mẽ vấn đề nữ quyền, khát vọng, cảm xúc và cả nhục cảm của người phụ nữ đứng ở ranh giới giữa hiện đại và truyền thống.

Xem thêm: SEX trong I am đàn bà – Tính dục hay là nghệ thuật