Trang chủ Tags Nguyễn Tuân

Tag: Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân – Sự kết tinh văn hóa Đông Tây, kim cổ

Trong nền văn học hiện đại Việt Nam, có một nhà văn tài hoa, độc đáo vô song. Ông đến với cuộc đời, đến...

Mô thức “lạ hóa” trong Chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân

Hành trình sáng tạo với nhà văn Nguyễn Tuân là một chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ, là một hành trình nỗ lực tìm...

Chữ người tử tù: Chiến thắng tuyệt đối của cái đẹp

Ban đầu, khi mới đọc văn của Nguyễn Tuân, tôi thấy cụ hay nói mình là người luôn thờ hai chữ nghệ thuật viết...

Thầy Huấn Cao trong “Chữ người tử tù” đã cho viên quản ngục chữ...

Có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh chi tiết Huấn Cao (trong tác phẩm “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân) cho chữ...

Nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối trong “Chữ người tử tù”...

Ánh sáng và bóng tối vốn là hai phương diện quan trọng của cuộc sống, luôn luôn tồn tại bên cạnh nhau, bổ sung...

Bút ký Nguyễn Tuân từ góc nhìn tương tác thể loại

1. Đặt vấn đề Là một nhà văn luôn có ý thức khám phá và cống hiến tài năng của mình cho văn chương, Nguyễn...

Nguyễn Tuân – Một thế giới quan phức tạp, một cái tôi cá nhân...

Tên tuổi Nguyễn Tuân gắn liền với trào lưu văn học lãng mạn Việt Nam những năm Chiến tranh thế giới lần thứ hai....

Cái thật và cái tài hoa trong “Chữ người tử tù”

Tao Đàn - Đặt một truyện ngắn như truyện Chữ người tử tù bên cạnh những truyện ngắn như mấy truyện Những chiếc ấm...

Giải mã phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân là nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo. Môi trường, hoàn cảnh sống và cá tính của Nguyễn tuân thời...

Sáng tác của Nguyễn Tuân thời kỳ sau cách mạng Tháng Tám 1945

Vào những ngày cuối cùng của chế độ thuộc địa Pháp và Nhật, cũng như nhiều nghệ sĩ lúc bấy giờ, Nguyễn Tuân rơi...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!