Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười Hai 17, 2020

Con người trong văn học trên hành trình nhiều nghìn năm lịch sử

Lý luận văn học mác xít xác định mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống trong mối quan hệ giữa ý thức...

Nguyễn Văn Hạnh, trong công cuộc đổi mới văn học

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh là vị thầy khả kính của nhiều thế hệ học trò, trong đó có tôi. Ông là...

Các dạng biến dị của Mã gien nghệ thuật

Quá trình di cư và định cư, sự thích ứng với thổ nhưỡng và môi trường sinh thái, những biến cố và lựa chọn...

“Hai cuốn nhật ký”: sự đi sâu vào “vùng cấm kị” của Tanizaki Junichiro

Là một trong những tác gia lớn nhất của nền văn học hiện đại Nhật Bản thế kỉ XX, các sáng tác của Tanizaki...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!