Lưu trữ hàng ngày: Tháng Mười Hai 30, 2020

Thế giới tuổi già trong truyện ngắn sau 1975 của Nguyễn Minh Châu

Vị trí tiên phong của Nguyễn Minh Châu trong tiến trình đổi mới văn học Việt Nam sau 1975 đã được thừa nhận ở...

Vai trò Folklore trong tiểu thuyết ‘Sông Đông êm đềm’ của M.Sholokhov

1. Trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của M.Sholokhov và trong lịch sử văn học Nga thế kỷ XX, Sông Đông êm đềm chiếm một vị...

Về sự xuống cấp của việc sử dụng tiếng Việt và câu chuyện đối...

1. Ngôn ngữ không phải chỉ là công cụ của tư duy mà còn là sản phẩm của tư duy, là “hiện thực thứ...

Bác Tô Hoài thản nhiên như nước

Thản nhiên để viết Chúng tôi thường gọi ông cụ ấy là bác Tô Hoài. Không nói “nhà văn Tô Hoài”, không nói “ông Tô...

Bức tranh thế giới bằng ngôn từ trong thơ Nguyễn Duy

Trong văn học có một loại hình ngôn ngữ mà khi phân tích tác phẩm, giới nghiên cứu, phê bình thường bỏ qua. Từ...

NỘI DUNG NỔI BẬT

error: Content is protected !!